Straatcoaches

Wij hebben een duidelijke visie op het werken met en voor jongeren. Naast de individuele begeleiding bieden wij ook straathoekwerk/straatcoaches in verscheidene gemeenten. Ons uitgangspunt is altijd in te zetten op langdurig resultaat. Dit vraagt voortdurend laveren tussen enerzijds het opbouwen van een goede werkrelatie met de jongere, maar tevens gezonde grenzen stellen aan het gedrag.
De werkwijze van Streetcare is verbindend tussen zorg & veiligheid. Het uitgangspunt is ten alle tijden een stevige werkrelatie opbouwen met zowel de jongere als zijn/haar thuisfront. Om vanuit daar te zorgen dat er gezonde grenzen gesteld kunnen worden aan deviant gedrag. Het ultieme resultaat wat onze straatcoaches nastreven is een veilige buurt/wijk/straat en daarnaast een gezonde ontwikkeling van de jongere in zijn of haar omgeving.
Streetcare heeft zich als werkmethodiek gespecialiseerd in het voorkomen van jonge aanwas binnen de criminaliteit. Wij vormen een soort van tussenlaag tussen het reguliere jeugd- en jongerenwerk en de specialistische jeugdhulp. Onze positie bevindt zich specifiek in het preventieve veld, maar mag specialistisch van aard genoemd worden. Tevens scholen wij professionals in de wijken in het omgaan met deze problematiek. Te denken valt aan de Centra voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, onderwijsprofessionals enzovoorts.
Samen maken wij het verschil voor deze jongeren, maar ook voor de wijken!

Contactpersoon:
Kim Jolink
kimv@groupxl.nl
06-34339196