Ondersteuning voor thuis

Wij bieden laagdrempelige ondersteuning aan jongeren en hun gezinnen. In de basis ligt onze expertise in het voorkomen van afglijden richting jeugdcriminaliteit. Maar ook kwetsbare meiden in afhankelijkheidsposities zijn ons niet onbekend. Naast deze doelgroep hebben wij specialistische kennis op het gebied van problematisch gamegedrag en andere complexe situaties waardoor jongeren dreigen af te glijden.
Onze visie is ten alle tijden dat de basis van alles ligt in de interactie tussen de jeugdige en het gezin en zijn/haar omgeving. Wij werken dan ook nooit alleen met de jongere, maar met alles en iedereen die rondom de jongere betrokken is.
Daar waar wij dit nodig achten hebben wij een breed netwerk van specialistische partners waar wij samen met het gezin een beroep op kunnen doen. Wij zijn van het pragmatisch denken en handelen. Dit maakt dat er vaak snel resultaat zichtbaar is voor de korte termijn. In samenwerking met het gezin proberen we dit te borgen voor de lange termijn! Jongeren en hun gezinnen mogen ervaren dat ze op ons kunnen bouwen, daar waar ze ons nodig hebben zullen wij er zijn! Wij zijn volhardend in ons werk en stoppen pas als resultaten bereikt zijn. Wij hanteren in ons werken een trauma-sensitieve aanpak.