Werkwijze Onorthodox Resultaat; Veelbelovend.

Dat is waar XL Group garant voor staat. Of dit nu binnen de Streetcare, consultancy of trainingen is.
Onze missie is het creëren van een stevig sociaal domein en een veilige omgeving voor jongeren waar voor elke jongere voldoende ruimte tot ontwikkeling ontstaat.

Wij maken ons hiervoor sterk op alle lagen van dit sociale domein, zo zijn wij actief in de uitvoering op het gebied van straathoekwerk binnen onze afdeling Streetcare, verzorgen wij trainingen voor de uitvoerend professionals en bieden wij consultancy aan voor organisaties ( teams, leidinggevenden, management en beleidsmakers)

De voortdurende verbinding tussen uitvoering en beleid maakt ons uniek, slechts weinigen combineren de uitvoeringspraktijk met de opleidende en adviserende rol.

Onze visie is juist dat verandering in het werken met jongeren van onderop moet plaatsvinden, door dagelijks in de uitvoeringspraktijk aan te voelen waar de hiaten zitten zijn we goed in staat mee te bewegen met de snelle dynamiek van onze huidige maatschappij. Onze trainingen en consultancy trajecten zijn hierdoor dan ook altijd up to date en in lijn met de actuele ontwikkelingen.

Wij hebben een stevige visie over het werken met jongeren, met daarin voornamelijk expertise voortkomend uit het werken met jongeren met een LVB, straathoekwerk en jongeren in de digitale leefwereld.

Wij schuwen het niet om stelling te nemen over dat wat nodig is om jongeren tot ontwikkeling te brengen, of dit nu in de uitvoering is of in training en consultancy trajecten. What we see is what you get.

 

Dienstenaanbod

Meer weten over wat XL Group kan betekenen, klik dan op één van de tegels voor meer informatie over het aanbod.

Streetcare

Het boekStreetcare

Nog altijd zijn er jongeren die worden meegezogen in de straatcultuur en (licht) crimineel gedrag. Gemeenten en jeugdhulpverlening lijken de grip op deze jongeren te verliezen. Om niet meteen te hoeven inzetten op tijdrovende interventies vanuit de geïndiceerde zorg is er hernieuwde hoop:

de inzet van effectief straathoekwerk met een betere verbinding met de jeugdhulpverlening.

Meer over het boek
Group XL
info@groupxl.nl
Streetcare (Tim de Lange)
+31 (0)6 21 89 05 96 (André Parren)