scholing in je organisatie

Het begeleiden van gezinnen waarbij jongeren de criminele wereld hebben gevonden vraagt wezenlijk iets anders dan de standaard gezinsinterventies. Het is belangrijk om goed te begrijpen hoe de wereld op straat voor de jongere uitziet en hoe deze jongeren verleid tot crimineel gedrag. Als je dit onvoldoende begrijpt en implementeert in je gezinsaanpak is het bijna onmogelijk om tot een gewenst resultaat te komen. Deze scholing helpt je om hand in hand met het gezin de jongere "terug te ronselen" van de criminele wereld. Stap voor stap, met een lange adem maar wel het gewenste resultaat.

Na het volgen van deze tweedaagse training weet de professional hoe hij gezinnen kan begeleiden wanneer hun kind de eerste stappen richting de criminele wereld heeft gezet. De professional is in staat om het gezin te ondersteunen om voldoende binding te creëren om het kind weer terug in verbinding met het gezin te krijgen.
De volgende kennis wordt overgedragen;

- De kloof tussen de straatcultuur en de eigen normen & waarden van de professional;
- Presentie als middel om te komen tot verbinding;
- Kijken door de bril van de contextuele hulpverlening om te komen tot voldoende verbinding in het gezin;
- Effectieve gespreksmodellen om te komen tot een gedegen gezinsaanpak;
- Het werken met het concept van de 1e familie, 2e familie en 3e familie;
- Het inzetten van de Streetcare werkvisie bij het begeleiden van het gezin;
- Gedragsverandering van de jongere ondersteunen vanuit effectieve gezinsinterventies.

Meer informatie

Naam*
 
Organisatie*
 
E-mailadres*
 
Telefoonnummer
 
Opmerkingen