XLGroup Streetcare biedt individuele laagdrempelige begeleiding aan: jeugd, jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problemen op het gebied van wonen, financiën, school, werk, sociaal netwerk, vrije tijd, gezondheid (waaronder alcohol en drugsgebruik) en justitie.

Preventieve laagdrempelige begeleiding

Deze begeleiding is zonder indicatie voor gespecialiseerde (jeugd)hulp en wordt veelal vanuit de aanwezigheid van het straathoekwerk van XLGroup Streetcare georganiseerd. De insteek van het straathoekwerk van XLGroup Streetcare is preventief van aard.

Elke inwoner van de gemeente waar Streetcare actief is kan een beroep doen op de straathoekwerkers. Samen wordt dan gekeken of er direct een antwoord te vinden is op de vraag die gesteld is (kortdurende laagdrempelige hulp), of dat er meer nodig is (intensief individueel begeleidingstraject). Wanneer blijkt dat XLGroup Streetcare niet de aangewezen persoon is om de hulp te bieden zal deze samen met de jongere en zijn/haar gezin op zoek gaan naar passende hulp (toeleiding). Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een groot professioneel netwerk in de wijk.

 

Overlast en criminaliteit

Een deel van de jongeren waarmee we in aanraking komen hangt op straat rond, zorgt voor overlast en/of maakt zich schuldig aan criminaliteit. De kloof tussen de reguliere (jeugd)hulpverlening en deze jongeren is enorm, waardoor het vaak lastig is om effectieve trajecten in te zetten. Kennis van de straatcultuur is een vereiste om te komen tot een gedegen traject.

Door preventief in te zetten vanuit de werkmethode van XLGroup Streetcare wordt zorggedragen voor een effectief traject

 

Grenzen stellen en perspectief bieden – Ouders betrekken

XLGroup Streetcare heeft als visie dat ouders vroegtijdig betrokken dienen te worden bij beginnende problematiek (o.a.: overlast, criminaliteit, etc).  Dit zal altijd gebeuren in overleg met betrokken netwerkpartners.

Echter er wordt niet geschuwd voor het stellen van grenzen. Wij zijn ervan overtuigd dat grenzen stellen aan gedrag onlosmakelijk verbonden is met het bieden van nieuwe perspectieven voor de toekomst. Onze werkwijze wordt dan ook regelmatig onorthodox genoemd doch het resultaat veelbelovend

 

Huidige opdrachten

  • Voor de gemeente Echt-Susteren voert XLGroup Streetcare sinds 5 jaar straathoekwerk uit;
  • Voor de gemeente Roermond is XLGroup Streetcare actief als consultant in het begeleiden van de straatcoaches in dienst van deze gemeente.

 

Mogelijkheden XLGroup Streetcare;

  • Advisering bij inrichten van het voorliggende veld jeugd;
  • Actieve besparing op de gespecialiseerde (jeugd)hulp d.m.v. inzet straathoekwerk;
  • Interim jongerenwerk;
  • Inzet expertise bij aanpak van hardnekkige overlastgroepen;
  • Begeleiden van processen t.b.v. samenwerking in het voorliggende veld jeugd
Tim de Lange Timdl@groupxl.nl
+31 (0)6 18 03 14 52
Neem contact op We helpen u graag verder met al uw vragen.
Group XL
info@groupxl.nl
Streetcare (Tim de Lange)
+31 (0)6 21 89 05 96 (André Parren)