De Steiger Op ! (E-Boek)

Steeds meer jongeren met een LVB hebben moeite met het bijhouden  van onze snel en continue veranderende maatschappij.
Deze handleiding biedt praktische handvatten voor het ontwikkelingsgericht werken, zodat deze jongeren volwaardig kunnen functioneren in onze samenleving.
Een aanrader voor hulpverleners, jongerenwerkers, betrokkenen, ouders en iedereen die met deze jongere werkt.

Na het lezen van de handleiding:

  • Heb je inzicht in de doelgroep.
  • Weet je hoe er moet worden aangesloten bij de jongeren met een LVB.
  • Ondersteun je de jongeren met een LVB zonder deze te over- of ondervragen.
  • Kun je een veilige leeromgeving creëren waarin de jongere met een LVB zich kan ontwikkelen.

Het unieke van deze handleiding is dat de jongere met een LVB regisseur is over het eigen plan!

De handleiding is digitaal te verkrijgen voor € 4,95
(excl. 6% BTW)

Handleiding kopen?  Stuur dan een mailtje met je gegevens naar:
andrep@groupxl.nl

 

Recensie:

De steiger op!

De eigen kracht en zelfredzaamheid van jeugd met een licht verstandelijke beperking versterken: het staat vaak zo goedbedoeld en gemakkelijk in de visie van een organisatie beschreven en velen onderschrijven het belang ervan, maar niet veel mensen kunnen concreet benoemen hoe je dat dan aanpakt. De jongeren hebben vaak veel meer faalervaringen dan succeservaringen: ze krijgen de boodschap dat ze achterlopen, een uitzondering zijn, niet voldoen - dit kleurt hun zelfbeeld, hun motivatie en hun zelfvertrouwen. André Parren heeft een boekje geschreven over een manier van werken die inspeelt op de kwaliteiten van de jeugdige met een verstandelijke beperking. Aan de hand van literatuur van o.a. Vygotsky, Feuerstein, Kolb en Bandura neemt André je mee naar de kansen en mogelijkheden om wel ontwikkelingsgericht met deze groep jongeren te werken. Hij omschrijft hierbij duidelijk en enthousiasmerend hoe je een ‘steiger’ kunt zijn, een houvast en leidraad voor de jongere, waarlangs hij kan groeien en leren en steeds zelfstandiger wordt. André is er in geslaagd om een krachtige verbinding te leggen tussen theoretische inzichten en de dagelijkse praktijk.

dr. Christa Nieuwboer, Fontys Hogeschool Pedagogiek

 

Onze tevreden klanten
Een eyeopener, een confrontatie met jezelf als begeleider en begeleidingsstijl.Hoe gaan we om met problematisch gamegedrag, welke signaleringen zien we. Laat de jongere in zijn/haar waarde en groei samen met hem mee. Deelnemer Training Gamen en Autisme
Het verhaal van XL sprak mij erg aan. Een duidelijk verhaal met een directe aanpak waardoor succes vaak meer verzekerd isDeelnemer aan workshop XL Training
Het verhaal dat wanneer je dicht bij de jongere of ouder van een kind staat, deze mensen zich begrepen en geholpen voelen. Dat ik soms de protocollen moet omzeilen, dat bleef hangen!Deelnemer aan workshop XL Training
Sinds onze zoon (18jr met ASS en Tourette) ondersteuning krijgt via XL coaching is de thuissituatie veel stabieler geworden. Er is een hechte vertrouwensband tussen onze zoon en zijn coach. Ook wij als ouders kunnen met onze vragen bij hun terecht. Bij uit de hand dreigende thuissituaties zijn ze altijd te bereiken en staan voor je klaar. Wij als ouders zijn zeer dankbaar en tevreden over deze vorm van hulp!Tevreden XL-coaching klant
Contactgegevens
Beukstraat 39 6181 KV Elsloo Tim de lange (Directeur) Tel: +31 6 18031452 Email: info@groupxl.nl KvK: 57113467
Heeft u vragen?
Leave this field empty


Copyright © 2013 - 2018 XLgroup.nl. All Rights Reserved. | Sitemap