De Steiger Op !

Steeds meer jongeren met een LVB hebben moeite met het bijhouden  van onze snel en continue veranderende maatschappij.
Deze handleiding biedt praktische handvatten voor het ontwikkelingsgericht werken, zodat deze jongeren volwaardig kunnen functioneren in onze samenleving.
Een aanrader voor hulpverleners, jongerenwerkers, betrokkenen, ouders en iedereen die met deze jongere werkt.

Na het lezen van de handleiding:

  •     Heb je inzicht in de doelgroep.
  •     Weet je hoe er moet worden aangesloten bij de jongeren met een LVB.
  •     Ondersteun je de jongeren met een LVB zonder deze te over- of ondervragen.
  •     Kun je een veilige leeromgeving creëren waarin de jongere met een LVB zich kan ontwikkelen.

Het unieke van deze handleiding is dat de jongere met een LVB regisseur is over het eigen plan!

De handleiding te verkrijgen voor € 14,95
 

Handleiding kopen?  Stuur dan een mailtje met je gegevens naar:
andrep@groupxl.nl

 
Recensie:

De steiger op!

De eigen kracht en zelfredzaamheid van jeugd met een licht verstandelijke beperking versterken: het staat vaak zo goedbedoeld en gemakkelijk in de visie van een organisatie beschreven en velen onderschrijven het belang ervan, maar niet veel mensen kunnen concreet benoemen hoe je dat dan aanpakt. De jongeren hebben vaak veel meer faalervaringen dan succeservaringen: ze krijgen de boodschap dat ze achterlopen, een uitzondering zijn, niet voldoen - dit kleurt hun zelfbeeld, hun motivatie en hun zelfvertrouwen. André Parren heeft een boekje geschreven over een manier van werken die inspeelt op de kwaliteiten van de jeugdige met een verstandelijke beperking. Aan de hand van literatuur van o.a. Vygotsky, Feuerstein, Kolb en Bandura neemt André je mee naar de kansen en mogelijkheden om wel ontwikkelingsgericht met deze groep jongeren te werken. Hij omschrijft hierbij duidelijk en enthousiasmerend hoe je een ‘steiger’ kunt zijn, een houvast en leidraad voor de jongere, waarlangs hij kan groeien en leren en steeds zelfstandiger wordt. André is er in geslaagd om een krachtige verbinding te leggen tussen theoretische inzichten en de dagelijkse praktijk.

dr. Christa Nieuwboer, Fontys Hogeschool Pedagogiek

Neem contact op We helpen u graag verder met al uw vragen.

Dienstenaanbod

Meer weten over wat XL Group kan betekenen, klik dan op één van de tegels voor meer informatie over het aanbod.

Group XL
info@groupxl.nl
Streetcare (Tim de Lange)
+31 (0)6 21 89 05 96 (André Parren)