Alleen repressie onvoldoende fundament voor aanpak radicaliserin

De discussie rondom radicalisering is momenteel steviger dan ooit. Er wordt steeds meer in oorlogstaal gesproken, en de ijzeren vuist lijkt weer terug te komen in onze samenleving.
Als je kijkt naar de gebeurtenissen van de afgelopen periode lijkt dit een logisch antwoord op het toenemende geweld. En laten we wel wezen, het is ook een logisch antwoord op geweld.
 
Echter, als we realistisch zijn dan is het geweld al zo versplinterd aanwezig binnen onze samenleving dat alleen repressie allang niet meer voldoende is om het uit te roeien. Je zult naar de wortel van alles moeten gaan, jezelf de vraag moeten stellen hoe een groepering als bijvoorbeeld IS zoveel grip krijgt op bepaalde jongeren. Want uiteindelijk zijn het veelal jonge mensen die zich storten op de idealen die ze wordt voorgehouden.

Het lijkt met een aantal zaken te maken te hebben, maar de kern van veel lijkt uit te komen bij de eeuwenoude drang van jongeren om ergens bij te horen. Iets wat hoort bij de identiteitsontwikkeling die de mens doormaakt in de puberteit. Echter, door de vele maatregelen die genomen worden in de tijdsgeest van crisis en bezuinigingen lijkt dit vooral voor jongeren steeds moeilijker te worden.
De cijfers jeugdwerkeloosheid liegen er niet om, waardoor er steeds meer jongeren in de wachtrij staan voor steeds minder banen.  Dit maakt dat werkgevers de lat steeds hoger leggen, met als gevolg dat uitgerekend de lager opgeleidde jongeren steeds moeilijker een start kunnen maken op de arbeidsmarkt.
Het niet hebben van werk leidt in veel gevallen tot psychische klachten, die men weer probeert op te lossen door op zoek te gaan naar een plekje waar men het gevoel heeft dat men daadwerkelijk nut heeft, mee mag doen.
 
Juist daarom pleit GroupXL voor een totaalaanbod gericht op het voorkomen van radicalisering onder jongeren in welke vorm dan ook. Bij het woord radicalisering wordt al snel gedacht aan moslim radicalisme, wij noemen in dit artikel ook een groepering als IS als voorbeeld. Echter, radicalisering kent veel meer uitingsvormen dan dat alleen. Het betreft ook jongeren die binnen de straatcultuur zich radicaal uiten, neigend naar het criminele circuit, jongeren die zich aansluiten bij motorbendes, sektes en ga zo maar verder.
 
Binnen dit totaal aanbod heeft repressie een absolute rol, grensoverschrijdend gedrag dient bestraft te worden. Echter, een nog grotere rol ligt er voor ons in het preventieve karakter om nieuwe gevallen te voorkomen. Onze visie is dat arbeid, scholing en zorg nooit los van elkaar gezien kunnen worden. In het huidige hulpverleningsaanbod wordt er op deze terreinen nog met schotten gewerkt, terwijl juist het hebben van arbeid een positieve bijdrage kan leveren aan het psychisch welbevinden en dus van grote invloed kan zijn op zorg. Juist daarom zijn wij actief op alle terreinen, en begeleiden wij jongeren van a tot z, zodat zij hun plek in onze maatschappij terug gaan vinden.

Terug naar overzicht
Onze tevreden klanten
Het verhaal dat wanneer je dicht bij de jongere of ouder van een kind staat, deze mensen zich begrepen en geholpen voelen. Dat ik soms de protocollen moet omzeilen, dat bleef hangen!Deelnemer aan workshop XL Training
Een eyeopener, een confrontatie met jezelf als begeleider en begeleidingsstijl.Hoe gaan we om met problematisch gamegedrag, welke signaleringen zien we. Laat de jongere in zijn/haar waarde en groei samen met hem mee. Deelnemer Training Gamen en Autisme
Sinds onze zoon (18jr met ASS en Tourette) ondersteuning krijgt via XL coaching is de thuissituatie veel stabieler geworden. Er is een hechte vertrouwensband tussen onze zoon en zijn coach. Ook wij als ouders kunnen met onze vragen bij hun terecht. Bij uit de hand dreigende thuissituaties zijn ze altijd te bereiken en staan voor je klaar. Wij als ouders zijn zeer dankbaar en tevreden over deze vorm van hulp!Tevreden XL-coaching klant
Het verhaal van XL sprak mij erg aan. Een duidelijk verhaal met een directe aanpak waardoor succes vaak meer verzekerd isDeelnemer aan workshop XL Training
Contactgegevens
Beukstraat 39 6181 KV Elsloo Tim de lange (Directeur) Tel: +31 6 18031452 Email: info@groupxl.nl KvK: 57113467
Heeft u vragen?
Leave this field empty


Copyright © 2013 - 2018 XLgroup.nl. All Rights Reserved. | Sitemap